64� egg, avocado, tomato & feta salsa, basil, sweet corn, norwegian smoked salmon, sourdough toast

Smashed Avocado & Eggs *

$24.00Price